Standardowa gwarancja Bobcat

Bobcat oferuje standardową gwarancję dla każdego asortymentu produktów. Odpowiednie limity dla obecnych produktów zostały podsumowane w poniższej tabeli. Pokrycie w miesiącach rozpoczyna się od daty dostawy sprzętu, a pokrycie w godzinach pracy rozpoczyna się w momencie jego pierwszego użycia (tj. 0 godzin). Pełne informacje można znaleźć w dokumentach dotyczących deklaracji gwarancyjnych.

asortyment Pokrycie w miesiącach Pokrycie w godzinach pracy
Ładowarki ślizgowe 24 2000
Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 24 2000
Małe ładowarki przegubowe 24 2000
Kompaktowe ładowarki kołowe 24 2000
Minikoparki 24 2000
Minikoparki elektryczne 24 2000
Koparki kołowe 24 2000
Ładowarki teleskopowe 36 3000
Ładowarki teleskopowe obrotowe 24 2000
Lekkie kompaktory 24 2000
Przystawki 12 -

Firma Bobcat oferuje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla Państwa sprzętu. Bobcat oferuje różne kombinacje naszej Rozszerzonej Gwarancji Protection Plus, oferując pokrycie do 5 lat i 6000 godzin.