Umów spotkanie z naszym przedstawicielem

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., 1182 ze zm.). Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu jest Bujak - Maszyny Anna Antecka, NIP: 5891710437, z siedzibą w Pałubice 11a, 83-342 Kamienica Królewska. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania. Oświadczenia w tym zakresie należy składać na adres mailowy rodo@bujak-maszyny.pl.